fbpx
Spowiydź eks-czekuladoholika...
Tak rychtyk

Spowiydź eks-czekuladoholika…

Zowdy miałach fest ciągotki ku czekuladzie i kaj jakim maszketōm. Zisty, bombōny, roztomajte desery… o szpajzie aji nie godōm! Dziyń bez maszkecynio był niemożliwy, coś słodkigo trza było dycki mieć pod rękōm.

Tak jak kurzoki śmiōm mieć cygarety na pozorańdziu, tak jo sztyjc musiałach mieć co do pomaszkecynio
I tak se to leciały lata, z bajtla sie zrobiyła nastolatka, potym dziołcha po dwadziestym roku a zwyki nic sie nie zmiyniały. Ońskigo roku pedziałach se że dojś z tym, trza sie wziąć za sia i zasztrabować te moi czekuladowe zapędy.

Spowiydź eks-czekuladoholika...Poszłach do geszeftu i przismyczyłach kaj jaki przegryzki: ziorka banie, mandle, słonecznik, orzechy i szuszono żurawina. Ku tymu dōma porozstawiałach asjetki kaj sie yny dało i dociepłach jeszcze owoce, a to fyrzichy a to apluzynki eli banany. Tak rychtyk to se w duchu myślałach że po próżnicy to robia bo kaj też JO bych poradziyła żyć bez maszketów? No ale nic, zawziōnach sie i dali go.

Spowiydź eks-czekuladoholika...Piyrszy dziyń był fest niecherski

Taki rychtyk niecherski… Do połednia jeszcze od biydy jakoś to szło ale po połedniu sie zdało że mie pieron trzaśnie. Jerōna, tak mie zmorzyło, tak mi brakowało tego pierzińskigo cukru… Ale pedziałach se że jak uzaś sie poddom to nigdy nic z tego nie wyńdzie.

Zjadłach banana i przegryzłach mandlami ale jakoś nie na wiela sie to zdało. No to poszłach sie przeluftować coby trocha ocucić ta moja zbałamōncono palica. Potym siadłach nazot ku komputerze i zaś mi ciśnieni pierzińsko zjechało. Nie pomogoł mi mój organizmek, oj ni 😀

No i tak to ledwa doczołgałach sie do końca korpo – szychty.

Spowiydź eks-czekuladoholika...Doma nie było wiela lepszy

Zgaduja że tyż tak mosz że na wieczór Cie nojbardzi szmaki napasztujōm? Pierzińsko wesoły miałach wieczór… Coby tela nie myśleć o maszketach poszłach se polotać choć nie chciało mi sie choby nie wiym co. Godajōm że szport je dobry na wszysko no to heja! Ale… jo bych dodała malućkim druczkiym że szport je dobry na PRAWIE wszystko. Po powrocie nie było mi lepszy a tak rychtyk cukrzany brak odezwoł sie ze zdwojonōm siyłom. Toch se nawynokwiała…

Spowiydź eks-czekuladoholika...
Stwierdziyłach że jo to smola, wziynach prysznic i ległach do beta. Dyć jo sie nie byda tropić. Zaległach z ksiōnżkom aż mie ganc zmorzyło i tela było z dnia.

Na drugi dziyń nie było wiela lepszy, czułach sie ganc tak samo tołt. Ale uprzyłach sie, nie chciałach se dać pokój bo mi fest zależało coby w końcu niechać fōrt ta siaronowo czekulada.

Tak to minył jaki tydziyń i aż tu oroz zrobiyło mi sie kapka lepszy

Popołedniowe zjazdy energetyczne przestały mie tak szterować i jakoś pomału mi sie odechciywało tych pierzińskich maszketów. Po dwóch tydniach ganc ni miałach chęci na żodne słodkości! A po miesiącu poczułach że mi je ganc leko na ciele, cera sie poprawiyła i jakoś tak mi je ogólnie lepszy!

To było coś! Czułach sie ganc inakszy i ganc fajnie! Spłaciyło sie i to fest! 

Spowiydź eks-czekuladoholika...Potym było weseli moi siostry no to stwierdziyłach że zrobia wyjōntek i popróbuja jakich maszketów. Jerōnie, alech sie zdziwiyła bo mi to aji za fest nie szmakowało! To ci iberaszōng!

A rozchodzi sie w tym wszystkim o determinacjo i ZWYK.

Jak sie przyzwyczaisz do nowego to Cie ani nie bydzie ciągło ku starymu. Trza yny wytrwać i myśleć o zocnych rzeczach kiere bydziesz mioł jak pociepniesz maszkety! Lepsze samopoczuci, fajniejszo cera, woga bydzie myńszo… do kożdego coś!

Chcesz sie tyż zocnie czuć? Niechej czekulada fōrt!

Dodaj komentarz