fbpx
Rzecz o majōnezie
Fyrlok

Rzecz o majōnezie

Kiej downo tymu na hiszpańsko Minorca poasiyli sie Anglijŏki i w XVIII wieku najechali stolica, miasto Mahón

Ôbrōną miasta komandyrowoł wtedy dzielny ksiōnże de Richelieu. Niestety ôblężyni sie unieskorzało ale ksiōnże-wojok sie uprzył, że nie oddo miasta najeźdźcōm. Mijały miesiōnce i pomału już nie było co do gymby wsadzić. Yntlich ostały sie już yny jajca, ôliwa a cytrōny. Biydny ksiōnże wajoł bo mioł pypcia na co dobrego a tu psinco. No to kuchōrz wysztaunowoł, że trza co poradzić. Zaryskiyrowoł utrata zapasów i zrobiył miszōng z jajec i ôliwy a na fajrant dociepnył sok z cytrōn i trocha przypraw. Takōm zołzōm poloł uwarzone jajca i doł ksiynciu do pokosztowanio.

Rzecz o majōnezieDe Richelieu był zołzie fest rōd i dobry kuchcik na szczynści sie ôbstoł. Wojna yntlich sie skończyła, a smaczno zołza pryndko zrobiyła sie fest popularno w Europie. Ku tej popularności fest sie prziczyniył Richard Hellman, kupiec z Brandenburgie, kiery w Nowym Jorku w swoim geszefcie wystawioł majōnez, kiery sie ganc przipodoboł Amerykońcōm. Tak to Hellman zdobył rozgłos i bogactwo, a majōnez już cołkiym rozprzestrzyniył sie po świecie.

W Polsce majōnez ônaczy sie głównie do szałŏtek i do przyprawianio jajec

Ale już za granicōm sprawa wyglōndo ganc inakszy. Francuzy szmarujōm majōnezym klapsznity ale tyż używajōm go do zołzy aioli z knoblochym.

Rzecz o majōnezieAnglijŏki w Kornwalii podobnie – majōnezu używajōm do klapsznitów z chrzōnym i gęsim fetym. W Holandyji majōnez podowajōm do kupy z harynkiym matias, cytrōnom, porym i sznapsym gorzołki. Jerōna… Na szczynści w Belgii już to wyglōndo kapka bardzi zjadliwie – majōnezu używajōm tam do swoich zocnych frytek. Mniam!

Rzecz o majōnezie

Z ciekawostek – w miejscowości Chōfu w Japonii w 2014 otworzyli Muzeum Majōnezu – Mayo Terrace

Do czego idzie użyć majonezu jak nie do jedzynio?
  • Maseczka na włosy – szkuty bydōm sie fajnie blyszczeć i już po piyrszym użyciu powinny wyglōndać na zdrowsze i odżywione. A ku tymu  jeszcze ocet jabkowy i już bydzie ganc wspaniale!
  • Retōng po ôpŏlaniu – zamiast ciaprać mazidła z rossmana o podejrzanym składzie, na poparzynia lepszy se poônaczyć majōnez. Tyż pomoże a przinajmniej składniki som naturalniejsze.
  • Gumy do żucio eli nalepki – jak chcesz sie pozbyć gumy z zŏle abo naklejki z mebla to naszmaruj te miejsca majōnezym. Pora minut i chwańciarstwo pójdzie weg!

Majōnez procno rzecz!

Dodaj komentarz