fbpx
Co szykowno frela wiedzieć powinna
Kromflek, Tak rychtyk

Co szykowno frela wiedzieć powinna

Kożdo kobitka lubi wyglōndać zocnie. Jak wyglōndo zocnie to i mo lepszy humor. A jak mo jednako dobry humor to znaczy sie, że je rada z życio!

O czym dobrze by było pamiyntać dziynnie coby przeglōndać sie w zdrzadle i godać do sia: „Ale szwarno babka!”?

Wyspej sie porzōndnie

Żodne mazidło nie zastōmpi dobrego, spokojnego snu. Zamiast ônaczyć wory pod oczami jakimiś szpachlami, lepszy pospać i nie odkłodać dycki spanio aż do pyndzyji. Starej sie lygać pryndzy, nie czekej aż bydzie dwanoście na zygorze!

Ruch to je cosik czego ni może braknyć choby nie wiym co!

Jak sie człowiek mało ruszo to zaczynajōm sie robić problymy ze zdrowiym, o wyzgerności nie wspomna! Choćby szpacyr na wieczór, Chodakowsko, fitnesy, tabaty – tela tego teroz je… trza yno chcieć. To  je podstawa podstaw, zachyncōm fest do aktywnego życio!

Pij!

I to nie yno kafyj – soki domowej roboty eli tyje ziołowe abo owocowe. Jak kupujesz soki ze geszeftu to dolywej wody, same w sobie majōm cukru choby w cukierdołzie.

Maszkety…

Jo wiym że sie zdo, że bez tych pierzińskich maszketów ciynżko żyć ale wiysz co… do sie! Jo unikōm wiela idzie od długigo czasu i czuja sie ganc lepszy niż piyrwyj.

Co szykowno frela wiedzieć powinna

Ubiyrej sie szykownie

Fajne sukiynki, piykne bluzki i gryfne kiece to je to! Jak sie chcesz dobrze czuć to wyglōndej zocnie 😉 Nojbardzi mie dziwi jak młode dziołchy w środku upalnego lata cudujōm i chodzōm w galotach. Wyciep to na dno szranku i oblykej te szykowne kiece! Zarozki sie lepszy poczujesz.

Obcyrkluj kolory kiere Ci pasujōm, oblyczki kiere fajnie leżōm i stylowe, dyskretne dodatki

Kolczyki aż do parzów som raczyj na sylwestra… Ale polakierowane paznokietki na co dziyń? Czamu ni!

Co szykowno frela wiedzieć powinnaA teroz gwóźdź programu – toć że seks!

Nic tak nie poprawio nastroju i wyglōndu jak fajne igraszki w pryku. Roz że kalorie sie tracōm, a dwa że zaros bardzi sie chce żyć.

Do roboty!

Dodaj komentarz