Rzecz o majōnezie
Fyrlok

Rzecz o majōnezie

Kiej downo tymu na hiszpańsko Minorca poasiyli sie Anglijŏki i w XVIII wieku najechali stolica, miasto Mahón

Ôbrōną miasta komandyrowoł wtedy dzielny ksiōnże de Richelieu. Niestety ôblężyni sie unieskorzało ale ksiōnże-wojok sie uprzył, że nie oddo miasta najeźdźcōm. Mijały miesiōnce i pomału już nie było co do gymby wsadzić. Yntlich ostały sie już yny jajca, ôliwa a cytrōny. Biydny ksiōnże wajoł bo mioł pypcia na co dobrego a tu psinco. No to kuchōrz wysztaunowoł, że trza co poradzić. Zaryskiyrowoł utrata zapasów i zrobiył miszōng z jajec i ôliwy a na fajrant dociepnył sok z cytrōn i trocha przypraw. Takōm zołzōm poloł uwarzone jajca i doł ksiynciu do pokosztowanio.

Rzecz o majōnezieDe Richelieu był zołzie fest rōd i dobry kuchcik na szczynści sie ôbstoł. Wojna yntlich sie skończyła, a smaczno zołza pryndko zrobiyła sie fest popularno w Europie. Ku tej popularności fest sie prziczyniył Richard Hellman, kupiec z Brandenburgie, kiery w Nowym Jorku w swoim geszefcie wystawioł majōnez, kiery sie ganc przipodoboł Amerykońcōm. Tak to Hellman zdobył rozgłos i bogactwo, a majōnez już cołkiym rozprzestrzyniył sie po świecie.

W Polsce majōnez ônaczy sie głównie do szałŏtek i do przyprawianio jajec

Ale już za granicōm sprawa wyglōndo ganc inakszy. Francuzy szmarujōm majōnezym klapsznity ale tyż używajōm go do zołzy aioli z knoblochym.

Rzecz o majōnezieAnglijŏki w Kornwalii podobnie – majōnezu używajōm do klapsznitów z chrzōnym i gęsim fetym. W Holandyji majōnez podowajōm do kupy z harynkiym matias, cytrōnom, porym i sznapsym gorzołki. Jerōna… Na szczynści w Belgii już to wyglōndo kapka bardzi zjadliwie – majōnezu używajōm tam do swoich zocnych frytek. Mniam!

Rzecz o majōnezie

Z ciekawostek – w miejscowości Chōfu w Japonii w 2014 otworzyli Muzeum Majōnezu – Mayo Terrace

Do czego idzie użyć majonezu jak nie do jedzynio?
 • Maseczka na włosy – szkuty bydōm sie fajnie blyszczeć i już po piyrszym użyciu powinny wyglōndać na zdrowsze i odżywione. A ku tymu  jeszcze ocet jabkowy i już bydzie ganc wspaniale!
 • Retōng po ôpŏlaniu – zamiast ciaprać mazidła z rossmana o podejrzanym składzie, na poparzynia lepszy se poônaczyć majōnez. Tyż pomoże a przinajmniej składniki som naturalniejsze.
 • Gumy do żucio eli nalepki – jak chcesz sie pozbyć gumy z zŏle abo naklejki z mebla to naszmaruj te miejsca majōnezym. Pora minut i chwańciarstwo pójdzie weg!

Continue Reading…

Szałot z awokado i sezamym
Fyrlok

Szałot z awokado i sezamym

Jako szprytnie przemycić awokado na łobiod eli na śniodani? Mom zocny przepis! Skłŏdniki som na dwie ôsoby i wyglōndo to tak:

 • 2 sztuki awokado
 • 2 zdrzałe tōmaty
 • 1 dymka
 • pynczek rukole
 • pora liści szałotu rzymskigo eli inkszego co tam praje je pod rykōm
 • pora gałōnzek kolendry
Zōuza:
 • 2 łeżki soku z limonki eli cytrōny
 • 3-4 łeżki ôleju sezamowego –> idzie zastōmpić ôliwōm z ôliwek
 • 1 łeżyczka syropu klonowego
 • 2 łeżki leko skwarzōnego jasnego sezamu
 • zōmbek knoblocha
 • krancek zezworu
 • sól do szmaku jak kiery potrzebuje

 

Szałot z awokado i sezamymSzałot, rukola i kolyndra umyj, osusz, porwej i wciep do asjetki. ku tymu dociep pokrote awokado i tōmaty. Do asjetki wlyj sok z limonki, ôlyj, syrop klonowy, zmiażdżony knobloch, drobno pokroty zezwór i sól. Pobelontej zōuza widełkōm i polyj szałatka. Na wyrch nasuj podprażonego sezamu.

Ni ma kupa roboty a je zdrowo i smacznie!

Przepis wynejdach u Iwony Zasuwy w „Smakoterapii”.

Nojlepsze przidówki do tyju
Fyrlok, Tak rychtyk

Nojlepsze przidówki do tyju

Momy pojszodek zimy beztuż tyj je fest we zocy. A ze przidówkami to już ganc zocno rzecz. Dziyń bez tyju? Ni ma mowy!

Zezwór

Wspaniały korzyń kiery sprawi, że cołko zima nie bydzie Cie sie imać żodno ryma ani kuckani. Zezwór działo wzmacniajōnco i prociw przeziębiyniowo a ku tymu zocnie rozgrzywo. Dycki kupuja korzyń ale lubia tyż gotowy tyj imbirowo-miodowy. Zezwór mo moc kaj jakich fajnistych właściwości o kierych szlabikowałach tukej. Fest polecōm jak sie chcesz ôstoć zdrowy!

Miód

Zocny medykamynt ale trza pamiyntać o regularności. Jak chcesz sie ôstać zdrowy i mocny to łeżka miodu dziynnie to je mus. Drugo ważno rzecz to doczkać aż tyj trocha ochłodnie, jak wkidniesz miód do wrawej wody to psińco dobrego sie z niego ôstanie. Miodzik dodowōm tyż do wody z cytronōm. Na wieczór rozpuszczōm miód w przechłodnytej wodzie – bez noc fajnie wydzieli wszyski procne enzymy. No a rano dolywōm ciepłej wody no i fertich.

Nojlepsze przidówki do tyjuMasło i sól – tyj tybetański

Do narychtowanio tego energetycznego tyju bydymy potrzebować Pu Erh, mlyka, masła i soli. Nie byda tu szlabikować jako uwarzić tyn tyj, zawczasu odsyłom do szpecjalistów. Tyj tybetański mo specyficzny szmak i nie kożdymu sie przipodobo ale mie sie to nawet pozdało dobre 🙂 Tyj z Himalajów procnie rozgrzywo i sprawio że długszy czas idzie utrzimać tymperatura ciała. Coś cudownego do takigo zmarzloka jak jo! Tym bardzi że sztyjc żech je w gangu i dycko potrzebuja moc energie. No a drugōm rzeczōm, przi duldaniu takigo tyju zdo mi sie chobych była nazot w Nepalu 🙂 Wspaniałości!

Nojlepsze przidówki do tyjuPrzyprawy korzynne – goździki, kardamon i cimt

Aromatyczny tyj to je coś czymu fest przaja, od razu mi sie humor poprawio jak se powoniōm korzynnych woniōczek. A z tych trzech nojlepszy je cimt – pobudzo krążyni krwie beztuż problym zimnych szłapek już mie tak nie szteruje. Polecōm!

Nojlepsze przidówki do tyjuSuszone owoce – żurawina, malina, jabłka

Jo se dycki susza skórki z jabłek i wciepuja ich do tytki z tyjym coby mi to fajnie przeszło aromatym jabłka. Jak mie nańdzie to dociepna tyż żurawina ale już tako ususzono z geszeftu. No a maliny bez zima? Czamu ni! Dycki idzie sie poretować mrożonkami.

Dobre, dojś szlabikowanio, ida se narychtować jakigo rozgrzywajōncego tyju na tyn zimowy wieczór. Mniam!

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskości
Fyrlok, Tak rychtyk

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskości

Nudelzupa dycki była mojom ulubionom zupōm. Żodno tam pomidorowo czy anjtopf. Ni ma zupy nad nudelzupa! A nojlepszo tako mamino, przi niedzieli, ze swojskimi nudlami, marekwiōm, aromatycznym celerym i świyżōm pietruszkōm! Aż sie potym błogo robi po takim talyrzu gorki nudelzupy, mniam! Tymu to jo je fest rada! Ale oprócz wspaniałego szmaku, z nudelzupy mogymy mieć tyż moc dobrego! Miarkuj.

Rozgrzywo

Nojlepszy knif coby sie rozgrzoć bez zima to je talyrz gorki nudelzupy! A jak sie ku tymu dociepnie zezwór to już wcale zocnie!

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskościNudelzupa je dobro na ryma  i kuckani

Pomogo przi wyksztuszaniu skuli cysteiny kiero sie wydzielo przi warzyniu. Ku tymu działo przeciwzapalnie beztuż nudelzupa przi rymie to je mus! A jak dociepniesz porzymcigany knobloch i świyżo pietruszka to już wcale mosz zocny miszōng. Jo se jeszcze lubia wsuć kapka świyżo mlytego pieprzu coby zupa była pikantniejszo a drugom rzeczom, korzyni tyż dobrze działo przi rymie. I żodne choróbska sie mie nie imajōm! Bo oprócz zupy z nudlami mom jeszcze inksze zocne knify.

Zupa z nudlami zocnie działo na stawy

A wszysko skuli kolagenu z kości zwierzyncych. Kolagen i minerały z nudelzupy (wapń, fosfor i krzem) procnie działajōm na włosy, skóra i paznokcie. I co ważne, to je taki kolagyn co sie dobrze prziswajo w przeciwiyństwie do nikierych medykamyntów z aptyki. Kobitki, rychtujcie nudelzupa nie yny na niedziela! A ci co sie zajmujōm szportym, to wiedzōm że kolagyn je fest we zocy. Jak dycki ciśniesz polotać eli na jako siłownia to sie zakoleguj z dobrōm nudelzupōm z kości!

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskościNojlepszy środek przi niecherskim trowiyniu

Beztuż że nudelzupa mo zocne aminokwasy – glicyna i prolina – je ona naturalnym medykamyntym na brant, refluks i wrzody. Żelatyna z nudelzupy fajniście wspomogo i osłanio błona śluzowo żołōndka.

No i noreszcie – zupa z nudlami je nojlepszo na kaca!

Wzmocni i rozgrzeje, a przi tymu nie obciąży żołōndka. Jak kiery za fest pofajrowoł to nudelzupa postawi nazot na szłapy.

Toch se narobiyła szmak!

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy
Fyrlok, Tak rychtyk

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy

Na poczōntek, jak sztyjc kajś locesz z aszfōngiem coby yny zdążyć ze wszyskim, posztudyruj se kapka o tym.

No i szyjn, idymy dali.

Mosz tak że rōncz sie chytosz na tym że za wartko jysz? Nie czujesz szmaku, nic żeś nie poradziył powoniać? A na wieczór tak rychtyk nie umisz se spomnieć co to dzisio było na ôbiod… Niestety ale gibki fachlowani jedzynio ni ma zdrowe. Poza tym, jak jymy pomału to zjymy myni.

Mózg dziepro po jakichś 10 minutach dostowo sygnał że coś tam je w żołądku.

Co je do Ciebie dobre?
 • Siedni se ku jedzyniu. Nie stój, nie lotej nikaj. Siedni se.
 • Zgoś telewizor, niechej telefon fōrt, gazeta se posztudyrujesz nieskorzi.
 • Przeżuwej dobrze jedzyni, nie połykej epnych kąsków yny pomału żuj i czuj so jysz 🙂 Powoniej se tyn ôbiod, to też je ważne!
 • Pomału, po leku wcinej co tam mosz na talyrzu. Co by sie nie dzioło, pamiyntej że na jedzyni trza mieć czas.

Continue Reading…

Haberfloki - na kaj jaki niecherskości!
Fyrlok

Haberfloki – na kaj jaki niecherskości!

Czy haberfloki kojarzōm ci sie z niecherskimi wspomnieniami z czasów bajtla jak to muter napasztowała cie lajerōm „Zjydz wreszcie ta owsianka bo je zdrowo!”? Miała recht!

Dej se pokój z koszmarami z dzieciństwa i przekonej sie do płatków na nowo!

Co Ci z tego przidzie?

Haberfloki majōm kupa witamin z grupy B a do tego magnez i selen

Continue Reading…

Fyrlok, Tak rychtyk

Miód – zocny antybiotyk

Czujesz sie niechersko, ciōmpy lecōm z nosa i biere cie ryma? Nic yny zakolegować sie z miodym! Miód mo działani wzmacniające i nikiere bakteryje zwalczo lepszy niż antybiotyki. Beztuż jak se chcesz wzmocnić odporność abo wylyczyć kuckani to miód ci na zicher pomoże. O inkszych knifach poczytej tu.

Miód spadziowy

Na kaj jaki niecherskości ganc procnie podziało miód spadziowy. Ku tymu je fest wartościowy skuli tego że mo kupa pierwiastków, aminokwasów i białek. Tyn miodzik je najzdrowszy ze wszyskich ale w odróżnieniu do miodów nektarowych tyn biere sie od mszyc… Ale o tym za moc nie byda rozprawiać, zdrowy je i fajrant 😉 Continue Reading…