fbpx
Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!
Tak rychtyk

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!

Co to tak rychtyk je to szczynści?

Brzmi cołkiem tajemniczo a wszyjscy by chcieli właśnie tak sie czuć – szczynśliwie. Ale tak po prowdzie, starać sie być szczynśliwym je choby starać sie kimnyć w nocy – czym bardzi próbujesz tym gorszy to idzie. Moc czasu zmitrynżyłach na rozkminaniu czy jo aby tak rychtyk jeżech szczynśliwo? A jak ni to czamu? Aż jednego piyknego dnia pedziałach se że to smola! I zamiast starać sie to wszysko na siyła wysztaunować, niechałach rozmyśliwania. Jakoch do tego doszła?

1.  Słowo szczynści podmiyniyłach inkszymi okryślyniami: pozytywni ludzie doobkoła, śmiyszno godka z kamratami, świyży luft w górach, spokojno szychta w korpo, zocny tryning po kierym mie wszysko fajnie boli. I jak to wszysko zebrałach do kupy to mi wyszło, że tak jak je teroz, je nojlepszy!

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!2.  Trza pomogać inkszym – wcale sie nie rozchodzi o wielki rzeczy, styknie pamiyntać o ludziach i spytać sie jako sie tam dzisio czujōm, czy im nie trza w czym dopomóc abo eli wysłuchać. A jak kiery wajo że mu nie idzie np. w robocie to dobrze z takim siednyć i mu wytuplikować co i jako… Kupa idzie zdziałać takimi malućkimi kroczkami. I je to we wercie – jak ludzie som bardzi radzi skuli Ciebie to wiydz że właśnie zmiyniosz świat na lepsze!

3.  Ni ma dobrze łōnczyć poczucio zadowolynio od ôsiōngniyć – nic takigo żeś ostatnio nie porobił, jakiś cyl sie praje nie udoł? Nic to, niech Twoi ukontyntowani sie nie wiōnże z dedlajnami z roboty i narzuconymi se kaj jakimi pierzińskimi wyzwaniami!

4.  Nie śmimy sie omajlant szterować coby na siyła czuć sie szczynśliwym – gorsze humory zdarzajōm sie kożdymu i szyjn.

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!5.  Coś Cie wprawio w niecherski nastroje? Darymno robota, toksyczno relacyjŏ, spominani przeszłości? Niechej to w te pyndy! Inakszy ciynżko bydzie ruszyć do przodku.

6.  Trza dbać o swoji ciało – mosz yny jedno na cołki życi i ono bydzie z Tobōm na ôstatek Twoich dni. Dbej o sia, ruszej sie!

7.  Sztyjc poznowej nowych ludzi – choby miałyby to być przejazdy bla bla car 🙂 Odkąd zaczłach brać roztomajtych ludzi do auta, moi życi zrobiyło sie jakiś taki kolorowsze. Wiozłach już na przikład karlusa z Azerbejdżanu, astrolożka, hodowców rybek egzotycznych i fotografa łoblyczek z Mediolanu. Wyjścia na miasto, tryningi, rajzy… Nie obracej sie na inkszych, działej! Kiejsik niedowno pojechałach na tako paralotniowo impreza w Czechach na kiero żodnymu nie pasowało jechać. Darmo, jada sama. I co? Poznałach niesamowitych ludzi! Sie dzieje!

8.  Luftuj sie – wylyź do lasa, na łąka, rajzuj w góry. Człowiek to stworzyni nierozerwalnie połōnczone z naturōm! Przi zielonymu nojlepszy naładujesz sie siyłōm i pozytywnymi wibracyjami!

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!

 A na fajrant zocny cytat:

Kieby my yny niechali starać sie być szczynśliwymi, życi zaroski zrobiyłoby sie lepsze.

Edith Wharton

Dodaj komentarz