fbpx
"Morfina" Szczepan Twardoch
Ksiōnżki

„Morfina” Szczepan Twardoch

Lektura szterujōnco

Ksiōnżka Twardocha przeczytałach już dobrych pora miesiyncy do zadku ale jakoś sie nie umiałach zebrać do recynzyje. Bo tyż ksiōnżka leko ni ma. Nagrōdzono Paszportym Polityki i Śląskim Wawrzynem Literackim, schizofreniczno ksiōnżczyna napasztuje i nerwuje. Przi czytaniu rōncz mie nachodziyły myśli coby jom ciepnyć do kōnta i wiyncy nie ruszać ale… docisłach do końca. Bo z drugi strony od tej ksiōnżki nie do sie tak leko citnyć.

Główny bohater nerwowoł mie od samego poczōntku. Ale to nerwowoł fest. Kabociorz, morfinista i seksoholik lichego charakteru. Aż mi sie chciało maznyć takimu szmaciorzowi i przegodać do rozumu! Konstanty Willemann to opaczniok rozchwioty emocjonalnie, nie umiejōncy se poradzić ze swojōm osobowościōm. Nikiedy ôszkliwy i wulgarny.

"Morfina" Szczepan TwardochWŏżno w tym wszyskim była jego muter, trudno, niezłomno motyka co to wpędziyła syna w kompleksy i namiyszała mu we gowie. A zbałamōnciyła go tak, że biydny Kostek som już nie poradziył wysztaunować czy je bardzi Polokiem czy Niymcym i czy to tak rychtyk w ogóle sie w życiu liczy.

Ale możno jednak?

No ale! Je moc dobrych stron tej niebalnej ksiōnżki. Interesantny styl i wyjōntkowo narracyjõ, plastyczny i ponury ôbroz okupowanej przez Niymców Warszawy. Wszechobecno atmosfera znerwowanio i szpana związano z oczekiwaniym – kiedy tyn pofyrtany świat Kostka yntlich sie swali? Nie kożdy pisorz tak poradzi szlabikować…  Jakby sie podziwać sie głymbiyj, Twardoch przez swoigo antybohatera Konstantego rozprowio sie ze stereotypami o Polokach za czasów okupacyji w Warszawie i pokazuje drugo strona medalu – nie wszyjscy som bohatyrami i patriotami co som we sztańdzie poświyncać sie do ôjczyzny.

"Morfina" Szczepan TwardochNo dobre, spróbuj!

Niecherski wydarzynia z października 1939 r. som tłym tej trudnej opowieści o człowieku potracōnym, tyngo chledajōncym swoji tożsamości. Ksiōnżka idzie czytać gibko ale zōu wi zōu ni ma to leki ani przijymne. Jynzyk je fest dosadny, wulgarny, gibki i czynsto urywany bo główny bohater praje je ôżarty eli odurzony narkotykami. Niestandardowo narracyjŏ piyrsze może sie zdać ciynżko do prziswojynio ale z czasym nawet wciągo. Nie poradza jednoznacznie polecić tej lektury bo tyż sama już bych do ni nie wróciyła. Ale jak to dycki bywo – nojlepszy sie samymu przeświadczyć.

Dodaj komentarz