Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskości
Fyrlok, Tak rychtyk

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskości

Nudelzupa dycki była mojom ulubionom zupōm. Żodno tam pomidorowo czy anjtopf. Ni ma zupy nad nudelzupa! A nojlepszo tako mamino, przi niedzieli, ze swojskimi nudlami, marekwiōm, aromatycznym celerym i świyżōm pietruszkōm! Aż sie potym błogo robi po takim talyrzu gorki nudelzupy, mniam! Tymu to jo je fest rada! Ale oprócz wspaniałego szmaku, z nudelzupy mogymy mieć tyż moc dobrego! Miarkuj.

Rozgrzywo

Nojlepszy knif coby sie rozgrzoć bez zima to je talyrz gorki nudelzupy! A jak sie ku tymu dociepnie zezwór to już wcale zocnie!

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskościNudelzupa je dobro na ryma  i kuckani

Pomogo przi wyksztuszaniu skuli cysteiny kiero sie wydzielo przi warzyniu. Ku tymu działo przeciwzapalnie beztuż nudelzupa przi rymie to je mus! A jak dociepniesz porzymcigany knobloch i świyżo pietruszka to już wcale mosz zocny miszōng. Jo se jeszcze lubia wsuć kapka świyżo mlytego pieprzu coby zupa była pikantniejszo a drugom rzeczom, korzyni tyż dobrze działo przi rymie. I żodne choróbska sie mie nie imajōm! Bo oprócz zupy z nudlami mom jeszcze inksze zocne knify.

Zupa z nudlami zocnie działo na stawy

A wszysko skuli kolagenu z kości zwierzyncych. Kolagen i minerały z nudelzupy (wapń, fosfor i krzem) procnie działajōm na włosy, skóra i paznokcie. I co ważne, to je taki kolagyn co sie dobrze prziswajo w przeciwiyństwie do nikierych medykamyntów z aptyki. Kobitki, rychtujcie nudelzupa nie yny na niedziela! A ci co sie zajmujōm szportym, to wiedzōm że kolagyn je fest we zocy. Jak dycki ciśniesz polotać eli na jako siłownia to sie zakoleguj z dobrōm nudelzupōm z kości!

Czamu nudeluzpa je dobro na kaj jaki niecherskościNojlepszy środek przi niecherskim trowiyniu

Beztuż że nudelzupa mo zocne aminokwasy – glicyna i prolina – je ona naturalnym medykamyntym na brant, refluks i wrzody. Żelatyna z nudelzupy fajniście wspomogo i osłanio błona śluzowo żołōndka.

No i noreszcie – zupa z nudlami je nojlepszo na kaca!

Wzmocni i rozgrzeje, a przi tymu nie obciąży żołōndka. Jak kiery za fest pofajrowoł to nudelzupa postawi nazot na szłapy.

Toch se narobiyła szmak!

Co frele lubiōm dostować w gyszynku
Kromflek, Tak rychtyk

Co frele lubiōm dostować w gyszynku

Dzisio z przimrużyniym ślypia porozprawiōm o tym co tyż frelki nojbardzi lubiōm dostać od swoich chopów. Panoczku, miarkuj! Czy to dziepro uderzosz na chyt czy już żeś poradziył jako frelka uwiyść, gyszynkōm nigdy dojś 😉

Kwiotka

Roztomajte blumy dycki som w zocy! Rouzy, kokoci galoty eli tulpy – ciś do kwiaciarnie a Twoja frelka bydzie ganc rada!

Maszkety

Dobro czekulada, piykne bombōny w szykownej bombonierce eli kyjzykuch, nojlepszy kaj w kawiarni! Kaj jaki zisty ze szlagzanōm abo jakom krymōm tyż som we wercie 🙂 A jak chcesz ganc sie przipodobać dziołsze ze Ślōnska to migiym rychtuj szpajza!

Co frele lubiōm dostować w gyszynkuKiety, pieszczonki a załuszniczki

Roztomiyłe błyskotki dycki sie sprzidajōm. Jak sie co blyszczy to i humor zaros lepszy 😉 Dej pozór z bersztajnym – pod wiela Twoja frelka ni mo 60 lot, to może być ryzykowny pomysł.

Parfiny

Tu se trza dać pozór bo idzie ganc nie trefić z gyszynkiym. Dobrze sie wywiedzieć jaki tam mo frelka gusta coby potym parfin nie stoł a kurzu nie zbiyroł w koncie.

Łoblyczki

Szykowny klajd dycki bydzie w zocy! Szpickowane badki eli bisynhalter? Jaaa, to je to! Teroz je tela roztomajtych zortów że na zicher znejdziesz co szumnego do swoji frelki. Aji potym som bydziesz mioł uciecha! Szykowno frelka to rada frelka!

Co frele lubiōm dostować w gyszynkuA czego lepszy nie darować coby nie podpaść?

Idom świynta eli geburstag Twoi libsty i myślisz coby ij sprawić blank nowo nudelkula abo fajnisto kelnia? Sztooop! Niy! To że Twoja frelka omajlant używo roztomajtych wihajstrów w kuchyni to nie znaczy że chce dostać w gyszynku taki fyrlok eli sztamfer! Choby nie wiym co! Mikser czy jeszcze jako inkszo maszina do kuchyni? Tyż ni. Taki klamoty to se mogecie sprawić przi sobotnich spawunkach w Auchanie.

Yno tyż nie przesadzejcie z klamotami do chałupy, je moc inkszych, lepszych rzeczy na kiere idzie wydować gelt. Continue Reading…

Ślōnski słowa kiere omajlant używom a kierych możesz nie znać
Tak rychtyk

Ślōnski słowa kiere omajlant używom a kierych możesz nie znać

Skiż tego że zaglondajōm tu nie yno Ślōnzoki, narychtowałach lista trudniejszych słówek kierych używom i kiere nie som taki oczywiste.

Nikiere roztomiyłe gorole majōm mie biyda zrozumieć ale nie starejcie sie! Wszystko przidzie z czasym.

No to jadymy!

 • Omajlant / sztyjc / jednako / rōncz – stale, bez ustanku.

Jo na przikład sztyjc pija tyj bo mi je omajlant zima. Kobitki na zicher rozumiōm o co sie rozchodzi… Continue Reading…

Spowiydź eks-czekuladoholika...
Tak rychtyk

Spowiydź eks-czekuladoholika…

Zowdy miałach fest ciągotki ku czekuladzie i kaj jakim maszketōm. Zisty, bombōny, roztomajte desery… o szpajzie aji nie godōm! Dziyń bez maszkecynio był niemożliwy, coś słodkigo trza było dycki mieć pod rękōm.

Tak jak kurzoki śmiōm mieć cygarety na pozorańdziu, tak jo sztyjc musiałach mieć co do pomaszkecynio
I tak se to leciały lata, z bajtla sie zrobiyła nastolatka, potym dziołcha po dwadziestym roku a zwyki nic sie nie zmiyniały. Ońskigo roku pedziałach se że dojś z tym, trza sie wziąć za sia i zasztrabować te moi czekuladowe zapędy.

Continue Reading…

Co mo chop we głowie?
Kromflek, Tak rychtyk

Co mo chop we głowie?

Jako wszyjscy wiedzom, nikiedy ni ma leko sie dogodać. Dzisio na wesoło o tym co tak rychtyk chopy miarkujōm jak sie zwracajōm do swoich kobitek.

 • Facet: Ja, mōsz recht, na zicher tak je.

O co sie rozchodzi: O nic sie nie rozchodzi.

 • Dychni se moji słoneczko, za fest tyrosz w tej naszej chałupie.

Mikser za fest rajcuje i nie słyszeć dobrze telewizora.

 • Myślōłech o ciebie cołki dziyń, jeżeś do mie nōjważniejszo!

Zaros po moji mutrze, kamratach i komputerze.

Co mo chop we głowie?

 • Libsto moja, jo noreszcie ustowōm z kurzyniym.

Dobre, teroz mi do na chwila pokój! Kaj był tyn geszeft z nōjtańszymi cygaretami?

 • Jakoś je gryfno w tej szykownej kiecce!

Pódź już z tego sklepu, zaros dostana hercklekotów w tym cyntrum handlowym!

 • Jeszcze yny jedno piwo!

No, monej ze dwa…

Co mo chop we głowie?

 • Obocz, mom ganc fajnisty film!

Jeee, bydōm sie prać, bydzie kupa krwie, wartki auta i gryfne frelki.

 • Przaja ci i betuż kupiyłech ci te parfiny.

Frelka w drogeryji była rychtyk gryfno i sie do mie fajnie śmioła.

 • Weznymy se to schraniani po leku. Na pewno sie dogōdomy, pomoga ci!

Kaj je pilot do telewizora? Jo je ściōrany i musza se zicnyć. Nōjlepszy do wieczora.

Co mo chop we głowie?A tak po prowdzie, co jo sie nauczyła od chopów to coby smolić to co godajōm. Trza zaglōndać na to co robiōm. Jedno a drugi to nikiedy sōm dwie inksze rzeczy. Nikiere kobitki majōm tak samo, to tak po sprawiedliwości 🙂

Niech sie Wom wszyskim zocnie wiedzie z drugimi połówkami! 😉

Co mo chop we głowie?

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!
Tak rychtyk

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!

Jako pedzioł Dalajlama:

Czas zawsze upływa, minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Wraz z czasem upływa nasze życie. Jednakże, jedna rzecz jest w naszych rękach. Jest nią to czy będziemy trwonić czas w sposób negatywny czy spożytkujemy go w konstruktywny sposób. To zależy od naszego stanu umysłu i motywacji.

Wszyjscy wiedzōm, że szczynści to ni ma coś co idzie odkłodać na bezrok, na jutro abo jak sie jeszcze yny kupi nowe auto. To je coś to idzie czuć dzisio! Mało tego, od nas tak rychtyk zależy czy bydymy radzi z życio czy ni. Kiedyś już o tym szlabikowałach tukej.

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod! No to o co sie w tym wszyskim rozchodzi?

1. Piyrsze co – jako podchodzimy do tego co nas spotyko i jaki sōm nasze reakcje. Dobrze je spoziyrać bardzi na te zocne strony roztomajtych mecyjów a nie skupiać sie yny na tych negatywnych. Dycki to je ciężko robota z głowōm ale spłaco sie!

Continue Reading…

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy
Fyrlok, Tak rychtyk

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy

Na poczōntek, jak sztyjc kajś locesz z aszfōngiem coby yny zdążyć ze wszyskim, posztudyruj se kapka o tym.

No i szyjn, idymy dali.

Mosz tak że rōncz sie chytosz na tym że za wartko jysz? Nie czujesz szmaku, nic żeś nie poradziył powoniać? A na wieczór tak rychtyk nie umisz se spomnieć co to dzisio było na ôbiod… Niestety ale gibki fachlowani jedzynio ni ma zdrowe. Poza tym, jak jymy pomału to zjymy myni.

Mózg dziepro po jakichś 10 minutach dostowo sygnał że coś tam je w żołądku.

Co je do Ciebie dobre?
 • Siedni se ku jedzyniu. Nie stój, nie lotej nikaj. Siedni se.
 • Zgoś telewizor, niechej telefon fōrt, gazeta se posztudyrujesz nieskorzi.
 • Przeżuwej dobrze jedzyni, nie połykej epnych kąsków yny pomału żuj i czuj so jysz 🙂 Powoniej se tyn ôbiod, to też je ważne!
 • Pomału, po leku wcinej co tam mosz na talyrzu. Co by sie nie dzioło, pamiyntej że na jedzyni trza mieć czas.

Continue Reading…