fbpx
"Biała gorączka" Jacek Hugo Bader
Ksiōnżki

„Biała gorączka” Jacek Hugo Bader

Wziyno mie na reportaże i trzimie dali 🙂 Teroz na tapeta wjyżdżo Hugo Bader ze swojom „Białą gorączką”. Tytuł wziōn sie od pijackigo delirium, beztuż idzie mieć rozeznani o czym bydzie lektura…

Autor to je rajzowicz FEST – som wybroł sie w rajza po postsowiecki Rosji, w tym na Syberia pojszodku zimy

Hugo Bader pokazuje Rosja „od środka”. Ôbrozek kiery przedstawio wzion sie z klytów z Rosjanami kierych spotykoł na swoi drodze w roztomajtych podejrzanych mieścinach. Hugo Bader nie zapuszczoł sie w tereny turystyczne, oj ni… Tam kaj go poniosło przeciętny rajzowicz nie chciołby pojechać.

"Biała gorączka" Jacek Hugo BaderAutor je pozytywnie wrazidlaty i umi se zjednać ludzi

Miejscowi omajlant zapraszali go do swoich domów beztuż mioł czas coby ich poznać i nasłuchać sie roztomajtych relacyji.

To czego sie dowiadujymy czasym rozbawio ale przede wszyskim przerażo i wstrząso. Zawiyrzej mi, nie chciołbyś sie urodzić w małej wsi pod Irkuckiym kaj biyda, kabociorze, narkotyki i epno korupcja dominujōm w codziennym żywocie i uznowajōm o przyszłości mieszkańców. Ôbroz ganc beznadziejny…

"Biała gorączka" Jacek Hugo BaderMiliony ludzi zarażonych wirusym HIV i AIDS,  chaderloki, przestępczość, alkoholizm, narkomania i prostytucja. I to wszysko przi ruskij propagandzie o tym jako to w ich kraju je zocnie i bogato.

Przi czytaniu dziękowałach w duchu że pochodza skōnd pochodza, miałach jako taki perspektywy, a moja mieścinka za bajtla była spokojno i bezpieczno. I dali tako je.

"Biała gorączka" Jacek Hugo BaderLudzie, ludzie i eszcze roz ludzie

Nieistne kaj ale rozchodzi sie o to z kim – cołko ksiōnżka tyczy sie ludzkich historyji, ich dramatów wiykszych i myńszych.

Ni ma to leki czytadło ale wciągo i skłanio do rozmyśliwań – momy sie dobrze i nom sie przidarzyło że mogymy se żyć tu i teroz, w otoczyniu laptopów, smartfonów, uniwerzytrtów i jako takich lazaretów.

Polecōm „Bioło gorączka” kożdymu kto je ciekawy świata!

Dodaj komentarz